Cursul ”HIV și Gender” este un curs digitalizat. 

Cursul este adresat de o potrivă profesioniștilor și activiștilor atât din domeniul HIV și Gender, cât și din domeniile conexe.


Курс «ВИЧ и Гендер» - это онлайн курс.

Курс предназначен в равной мере специалистам и специалисткам, активистам и активисткам из ВИЧ и гендерных сервисных организаций, а также из смежных областей.