Tratamentul asistat de medicamente a tulburărilor legate de consumul de droguri în penitenciare

Cursul se referă la tratamentul asistat cu medicamente (MAT) pentru persoanele cu tulburări legate de consumul de opioide în penitenciare. Un tratament cuprinzător al persoanelor cu tulburări de consum de opioide constă în tratament farmacologic (adică medicamente) și non-farmacologic (adică psiho-social). MAT este tratamentul medical de ultimă generație pentru pacienții cu tulburări de consum de opioide.


Consolidarea interconexiunilor dintre programele de prevenire HIV și serviciile de sănătate sexual-reproductivă (SSR)

Cursul dat este destinat persoanelor angajate în cadrul programelor de prevenire și suport în contextul HIV/SIDA, dar și în cadrul programelor de asistență socială și promovare a drepturilor omului, astfel încât:
- să cunoască componentele și direcțiile sănătății sexuale și reproductive (SSR);
- să se familiarizeze cu serviciile în cadrul SSR în funcție de grupul de vârstă și nevoile specifice;
- să deţină informaţii despre infecțiile cu transmitere sexuală,sarcină, avort şi diverse metode de contracepţie specifice în cadrul serviciilor de SSR;
- să asigure suport individual şi în grup beneficiarilor pe aspecte de SSR;
- să asigure conexiunea dintre servicii de prevenire și suport în contextul HIV/SIDA, asistență socială, drepturile omului, etc. și SSR.

Укрепление взаимосвязей между программами профилактики ВИЧ и службами сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ)

Данный курс предназначен для людей, работающих в программах профилактики и оказания поддержки в контексте ВИЧ/СПИДа, а также в программах социальной помощи и продвижения прав человека, чтобы:
- знать составляющие компоненты и направления сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ);
- ознакомиться с услугами в рамках СРЗ в соответствии с возрастной группой и конкретными потребностями;
- иметь информацию об инфекциях, передающихся половым путем, беременности, абортах и различных специфических методах контрацепции в рамках услуг по СРЗ;
- оказывать индивидуальную и групповую поддержку бенефициарам по аспектам СРЗ;
- обеспечить связь между услугами по профилактике и оказанию поддержки в контексте ВИЧ/СПИДа, услугами по социальной помощи, правам человека и т.д. и СРЗ.